Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Regionalt kontor for kompetanseutvikling

EXIT-utdanning 2022/2023

I samarbeid med NIKUT (Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon) og RVTS Nord arrangerer vi EXIT-kurs i Salten både høsten 2022 og våren 2023. Dette er en del av arbeidet med kompetanseløftet i regionen.
 
Om EXIT: EXIT (Expressive Arts in Transition) er en gruppeintervensjon, basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Målet er å gi kunnskap og verktøy til å håndtere stressymptomer etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer og sykdom. Gjennom bevegelse og kunst- og uttrykksmetoder skapes en plattform for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Ordene har ofte mistet sin opprinnelige betydning, derfor er både de kunstneriske uttrykkene og de kulturelle ritualene viktige som uttrykksform. Disse non-verbale uttrykkene er med på å forvandle det man bærer på – til en en styrke; traumatisk vekst.
 
Metoden kan brukes med alle grupper som er eller har vært utsatt for stress, eller skal gjennom store omstillinger. EXIT har også vist seg svært relevant i integrering og inkluderingsarbeid både i skole og arbeidsliv. Metoden kan derfor være nyttig for alle innen områdene skole, helse og administrasjon.
 
 
For de som skal ta sertifiseringen er det obligatorisk med introduksjonskurs i kunst- og uttrykksterapi i Tromsø 9.-11. mai: https://rvtsnord.no/kurs/kunst-og-uttrykksterapi-i-stressmestring-og-stabilisering/
 
Det er også mulig å være med på workshop om traumeforståelse 23. og 24. april, gratis for de som skal bli EXIT-lærere: https://nikut.info/events/workshop-traumeforstaelse/
 
Ta kontakt med linn@rkksalten.no dersom du har spørsmål og/eller ønsker å melde deg på :)

Til barns beste

Torsdag 15. november var rundt 40 deltakere fra kommunene samlet for snakke om og jobbe med flerfaglig samarbeid rettet mot barn og unge som opplever å ha det vanskelig. Denne fagdagen var rettet mot ledere innenfor ulike kommunale sektorer, og måler er å jobbe med systemnivået i forhold til denne typen arbeid. 

 

Malin Bruun fra oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmanenn i Nordland snakket om taushetsplikt, og Anja Kolbu Moe fra RVTS snakket om selvmordsforebygging, den vanskelige samtalen og psykologisk førstehjelp. Olav Eldøen oppsummerte dagen med blant annet å snakke om hva slags frihet som finnes i de ulike rollene i arbeidet med barn og unge. 

 

Kommunene jobbet deretter i flerfaglige grupper og fikk kommet et steg videre i forhold til egne prosesser. Neste fagdag blir 11. april, og da skal Olav Eldøen fortsatt være med som sentral bidragsyter. I tillegg skal alle kommunene presentere noe fra sitt arbeid der de er i prosessen nå, sånn at alle kan dra nytte av hverandres erfaringer. 

 

Neste høst blir det også ei samling der planen er å sjekke hvordan det går med implementering av arbeidet ut i organisasjonene, og erfaringene med det. 

   


Skoleledernettverk Salten KAN

22. og 23. oktober var skoleledere fra stort sett hele Salten samlet i Bodø for å arbeide med skoleutvikling, og for virkelig å smøre skoleutviklingshjulene rundt omkring gjennom refleksjon, påfyll av inspirasjon og en god dose raushet!  Per Solli fra Elvebakken vgs og Roger Finjord bidro med både erfaring og kompetanse, og sørget for både latter og tårer i salen. 

 

Sølvi Lillejord presenterte forskningsbasert kunnskap om profesjonsbegrepet og mellomlederrollen i skolen, Tore Tverbakk bidro med praksiseksempel i forhold til Bodø kommunes arbeid med oppvekstplan og strategiplan for skolene, og Widar Waleniussen ga skolelederne et innblikk i noen av de fantastiske mulighetene som ligger i bruk av Office365.

 

I tillegg bidro alle deltakerne med erfaringsdeling både i blandede og kommunale grupper, og forhåpentligvis tar alle med seg noe hjem som vil prege deres egen praksis i tiden framover! Neste samling for skoleledere i Salten er 24. og 25. april 2019 (samme innhold begge dager).

                 

                  

                  

            


Skilsmissegrupper i kommunene

27. september var 25 ansatte i fire Salten-kommuner samlet på Fauske hotell for fagdag om bruk av skilsmissegrupper i skolen. Hanne Cook Hope fra Voksne for barn ga deltakerne ei grundig innføring i bruk av materialet, tips og råd. En del hadde benyttet seg av skilsmissegrupper fra før, mens det for andre var helt nytt - ei perfekt blanding for en sånn dag. 

 

Peesentasjonen til Hanne Cook Hope finner du her. Se bilder fra fagdagen under. 

 

Som oppfølging av dette er tanken å samle alle deltakerne igjen i løpet av våren sånn at de kan dele erfaringer fra arbeidet med skilsmissegrupper i sin kommune med hverandre. 


Workshop "Til barns beste" 15. november

Påmelding til workshopen "Til barns beste" gjøres her innen 1. november. Bindende påmelding. 


Nettverk for ledere i helse og omsorg, Plan og utviklingsmøte Saltstraumen 19.-20.09.2018

Nettverket avviklet to hektiske møtedager i Saltstraumen med mange viktige saker på agendaen. Nettverket diskuterte og jobbet blant annet med tema som:

* Legemiddelhåndtering, der USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) informerte om læringsnettverk og oppfølging av dette. 

*Menn i helse, et nasjonalt prosjekt med mål om å rekruttere menn til å bli helsefagarbeidere ble presentert og kommunene utfordret på hvordan man kan jobbe sammen mot dette målet.  

* Velferdsteknologiprosjektet, et samarbeid med Saltenkommunene.

* Informasjon om sykepleierutdanning, etter- og videreutdanning v/Nord universitet. Diskusjonen gikk på hvordan møte fremtidens utfordringer og hvordan samarbeide om dette?

* Kommunenes tjenesteavtaler med Nordlandssykehuset.

* Retningslinjer for oppholdsbetaling i institusjon.

* Høring, helsetjenester for eldre - plan for samhandling. 

* Felles kompetansetiltak og kompetanseplanarbeid for RKK Salten samarbeidet

     

Nettverk teknisk sektor i Beiarn.

Nettverk teknisk sektor var samlet i Beiarn 28. aug. Der ble det blant annet diskutert saker som eiendomsdrift, veiforvaltning/veidrift, kart og kompetanse for ansatte i sektoren. Bedriftskompetanse informerte om spennende tanker rundt digitalisering som drivkraft for bygg og anlegg. Interessant dag, som ble avsluttet med omvisning i de nye flotte omsorgsboligene i Moldjord. 

Kommunalsjef Frank Movik forteller om byggeprosessen og erfaringer de gjorde seg underveis.


Innkjøp/offentlige anskaffelser

Påmelding her.


Skilsmissegrupper i skole/barnehage

Påmelding her.


Forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen

Du melder deg på HER.


Interkulturell kompetanse og flerkulturell forsåtelse i praksis

5. september 2018, 9. januar 2019 og 23. mai 2019 arrangerer RKK Salten og Nord universitet tverrfaglige fagdager om interkulturell kompetanse og flerkulturell forståelse i praksis, med mål om å styrke kompetanse for mangfold i kommunene. Fagdagene arrangeres på Fauske hotell, og Lisbeth Flatraaker fra Nord universitet står for det faglige opplegget.

 

Dagene blir lagt opp som ei blanding av forelesninger og jobbing i blandede grupper og kommunale grupper, basert på kommunenes og deltakernes behov og ønsker underveis. Dagene legges opp som lærende nettverk, med forberedelse, aktiv deltakelse underveis, og arbeid mellom dagene for å styrke det tverrfaglige samarbeidet i kommunene. 

 

Temaene på de tre dagene er «møter mellom mennesker», «språk som redskap for motivasjon og læring» og «kommunikasjon, integrering og kompetanse for mangfold».Se detaljer om innhold under.

 

Påmelding gjøres her innen 22. august. 

 

Deltakeravgift kr. 600,- (dekker deltakelse på fagdagene + kjøring – bruk kjøreregning som ligger på vår hjemmeside).

 


Kontormøte i Sundsfjord

21. og 22. juni "flyttet" vi kontoret til Sundsfjord, og gjennomførte et par interne kontordager. Effektive arbeidstimer i koselige omgivelser, avbrutt av regnværstur og middag. 

 

I løpet av dagene fikk vi jobbet masse med digitalisering, og hvilke målsettinger vi har for kontoret på den fronten. I tillegg drodlet vi mye rundt arkivplan og hvilket system vi skal ha på arkivet vårt framover, sånn at det blir effektivt og lettvint for alle, og vi diskuterte GDPR, kompetansekartlegging og annet som blir viktig for oss og våre samarbeidskommuner framover. 

 

Det er mye spennende å ta tak i, og med stadig nye arbeidsområder er det også stadig mer vi må oppdatere oss på og vite om. Så nå går vi sommeren og høsten i møte med klare ideer om hvordan vi skal jobbe framover, og hva vi må bruke tid på å sette oss inn i.

     


Gripende historier om rusproblematikk

Takk til alle de som stilte opp på fagdagen "Veien ut"
Veien ut av rusmiddelavhengighet er ofte vanskelig, men mange lykkes! Her fikk vi høre brukernes egne erfaringer om hvordan de klarte det og hvilken hjelp de fikk.
Petter "Uteligger" fortalte om hva som inspirerer han til å hjelpe noen av de som faller utenfor.
Hans Marius Steinbakk fortalte også om hvorfor han har lyst å hjelpe de med rus- og psykiske lidelser i lokalsamfunnet.
Og stor takk til Kjell Åke Garstad som delte med de vel 100 deltagerne om sin lange vei ut av rusproblematikken.

              


Veien ut - fagdag rus og psykiatri

Påmelding her. Påmeldingsfrist 18. mai. 


Nyttig nettverk for teknisk sektor

Torsdag 26. april var nettverket for teknisk sektor samlet for fjerde gang. Denne gangen besøkte kommunallederne for teknisk sektor Inndyr i Gildeskål kommune, og det ble en dag med mye nyttig erfaringsutveksling og planlegging av videre jobbing i og bruk av nettverket. 

Neste møte er 28. august i Beiarn, og da er det eiendomsdrift, KF og veiforvaltning som er på agendaen - masse spennende å ta tak i. 

I tillegg planlegger nettverket regionale dager med erfaringsutveksling, praksiseksempler og drøfting rundt hvordan det bør jobbes videre med kart og bruk/synkronisering av ulike fagsystemer, og oppdatering om regler og rutiner for offentlige anskaffelser.

Dagen ble avsluttet med omvisning på Domus Pisces, Fiskenes hus, der vi fikk et godt innblikk i hverdagen til oppdrettsnæringen. Se bilder under. 

               


Ny tradisjon med Habiliteringsdager?

Tirsdag 24. og onsdag 25. april ble Habiliteringsdagene i Salten 2018 gjennomført. Rundt 100 deltakere, forelesere og arrangører sørget for to dager fulle med påfyll av ny kunnskap, inspirasjon og nye kontakter. Se bilder fra dagen under. 

 

Tirsdagen sørget professor Karl-Elling Ellingsen for ei grundig innføring om selvbestemmelse, beslutningsstøtte (CRPD) og beslutningskompetanse. En utrolig dyktig mann, som også har masse erfaring fra praksisfeltet, og som fikk fram budskapet sitt både gjennom teori og praktiske eksempler. 

 

På onsdag var det duket for praksisfortellinger av ulike slag, og timene fløy av gårde fordi det var så interessant å høre på. Trond Gården fra Fylkesmannen i Nordland sørget for en god innføring i vergemål som beslutningsstøttende tiltak, før Ann-Elisabeth Szell fortalte om noen av sine sterke erfaringer som fast verge i Nordland. 

 

Anne Lilly Jakobsen fortalte om hvordan de i Verøy kommune har jobbet med tilrettelegging av medbestemmelse for kommunikasjonssvake brukere, og hadde med seg eksempler både som fortellinger og filmsnutter - selvsagt med samtykke. 

 

Bodø kommune og Døvblindesenteret Nord-Norge gikk sammen og snakket om arbeid med kommunikasjon med brukere med store funksjonshindringer. Her fikk deltakerne et godt innblikk i arbeidet som miljøterapeutene i Kongen gate 14 har gjort i forhold til en døvblind bruker, og hvordan de har jobbet i personalet. Arbeidet var gjort med utgangspunkt i kursing av og samarbeid med Døvblindesenteret Nord-Norge, som underbygde presentasjonen med relevant teori, fakta og også flere eksempler. En utrolig engasjert gjeng, som helt tydelig brenner for det de jobber med. 

 

Avslutningsvis fortalte Merethe Almo fra miljø- og habiliteringstjenesten i Fauske kommune om hvordan de har arbeidet med overvekt, motivasjon og livsglede for brukere med utviklingshemming. Også her fikk deltakerne en presentasjon med konkrete eksempler fra hverdagen, og hele dagen var det rom for å stille spørsmål og komme med kommentarer underveis.

 

Habiliteringsdagene ble arrangert av miljøtjenesten i Bodø kommune, Habiliteringsteamet på Nordlandssykehuset og RKK Salten. Håpet er at Habiliteringsdagene i Salten kan bli en tradisjon, og arrangørene ønsker gjerne innspill til tema for framtidige dager, og også representanter fra kommunene som kan tenke seg å være med i programkomitéen. 

 

Her er presentasjonene som ble brukt disse to dagene: 

 

Selvbestemmelse - Karl-Elling Ellingsen. 

Vergemål som beslutningsstøttende tiltak. Trond Gården, Fylkesmannen i Nordland. 

Møte med verge Ann-Elisabeth Szell

Hvordan tilrettelegge for medbestemmelse for kommunikasjonssvake brukere. Anne Lilly Jakobsen, Verøy kommune. 

Kommunikasjon med mennesker som har store funksjonshindringer. Miljøtjenesten i Bodø og Regionsenter for døvblindhet

Erfaringer i arbeid med overvekt, motivasjon og livsglede hos bruker med utviklingshemming. Merete Almo, Miljø- og habiliteringstjenesten, Fauske kommune. 

            


Kurs i grunnleggende IKT

RKK Salten har i samarbeid med Karrieresenteret Salten gleden av å invitere til 30 timers kurs i grunnleggende IKT.

 

Målgruppen for kurset:

Kommunalt ansatte innen teknisk sektor, renhold og servicetorg, med behov for grunnleggende kunnskap og kompetanse inne bruk av digitale verktøy. Andre interesserte vil også kunne melde seg på.

 

Kursinnhold: Vedlagt ligger oversikt over innhold (plan for gjennomføring), der tema og innhold er beskrevet.

Undervisningen vil legges til rette og tilpasses behov underveis. I tillegg legges det opp til at undervisningen skal rettes mot den enkelte kursdeltakers arbeidsoppgaver knyttet opp mot behov for digitale ferdigheter i arbeidshverdagen.

Karrieresenteret har mulighet for å låne ut Ipad ved kurset, men har begrenset antall. Det vil derfor være en fordel om man stiller med eget utstyr (PC, Ipad etc).

 

Sted for gjennomføring:

Karrieresenteret Salten, kurslokalene ligger i Industriveien på Søbbesva.

 

Kurset er gratis for deltakere i RKK Saltenkommunene.

 

Påmelding: 

Påmelding til RKK Salten innen 30. april.

E-post: post@rkksalten.no

Telefon: 906 79 687/75 60 45 44


Fagdager om saksbehandling og forvaltningsskikk 2.-3. mai

Målgruppe: Alle kommunale ledere, og øvrige saksbehandlere i kommunene + servicetorg 
Tid: 2. mai kl 10 - 17 og 3. mai kl 09 - 16. 
Sted: Fauske hotell
Pris: u/overnatting: kr 1200
Pris m/overnatting: kr 1950

Påmelding innen 6. april gjennom linken her. 


Habiliteringsdagene i Bodø 24. og 25. april

Påmelding gjøres HER innen 22. mars. 


Samarbeidsforum 19. mars 2018

Fredag 19. mars var skoleeierne i Salten samlet til nytt møte i samarbeidsforum for skoleutvikling Salten. 

Alle kommunene presenterte sitt ståsted rundt analyser og satsningsområder for hverandre, og det er helt klart masse spennende som foregår, og som er et fantastisk utgangspunkt for videre jobbing med den desentraliserte kompetansemodellen. 

I tillegg bidro Nord Universitet med ei oppsummering og noen tanker om veien videre, samt faglig innlegg om profesjonelle læringsfellesskap, og forslag på mulige måter å tenke organisering av skoleutviklingen på. 

Samarbeidsforumet la også planen for det kommende skoleledernettverket 19. mars, der Salten samles og tar første steg sammen i denne satsningen. Påmelding til skoleledernettverk kan du gjøre her innen 12. mars. 


Deler info: Rektorutdanning i Bodø


Oppstartskonferanse for desentralisert kompetanseutvikling i Nordland

Torsdag 15. og fredag 16. januar var skoleeiere og skoleledere, samt Nord universitet, RKKene i Nordland, Fylkesmannen, KS og andre aktuelle aktører samlet på Scandic Havet på konferanse for et felles utgangspunkt når det kommer til skoleutvikling i tiden framover. 

 

To dager fullpakket med viktig info, gode refleksjonsøkter og masse nyttig for noen og enhver. 

 

Torsdag: Guri Adelsten Iversen kom med aktuell info fra Fylkesmannen, Julie Lysberg fra Bodø kommune informerte om veiledning av nyutdannede, Per Oscar Schjølberg fra KS poengterte viktigheten av å søke på videreutdanning for kommende skoleår, før Utdanningsdirektoratet hadde opplegg om analyse. 

 

Fredag: Elaine Munthe fra Universitetet i Stavanger snakket om UHs rolle i skoleutvikling, og Erlend Dehlin sørget for god kjennskap til erfaringer fra jobbing med Ungdomstrinn i utvikling. 

 

Siw Skaar fra RKK Lofoten og Morten Linset fra RKK Sør-Helgeland snakket om erfaringer med skoleutvikling i regionene så langt, sammen med Maja Jensvoll fra Nord universitet. Kirsti Saxi informerte om de nasjonale sentrenes rolle i satsingen, og hvordan de kan bidra med sin kompetanse i regionene.

 

I tillegg var det god tid til refleksjoner og jobbing i grupper på fredag, både på tvers av kommuner/regioner, og i kommunale/regionale grupper. 

 

Sjekk også Fylkesmannen i Nordlands oppsummering av konferansen her

 

Neste skritt med skoleutvikling i Salten-regionen er møte med skoleeierne 2. mars, og nettverk for alle skolelederne 19. mars. Vi gleder oss til en fortsatt spennende og sprudlende prosess! 

             

           


Invitasjon til ledersamling for styrere og pedagogiske ledere i barnehager. 

Link til påmelding finner du her


Invitasjon til ledersamling for ledere og mellomledere i helse- og omsorgssektoren.

Link til påmelding finner du her.


Lihku beivviin sámi álbmogii!

Til lykke med dagen til det samiske folk! Den samiske nasjonaldagen er til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Dette var første gang samene var samlet for felles interesser over nasjonalstatsgrensene - for hele Sápmi.

 

Les mer om bakgrunnen for Samefolkets dag her, og mer om det samiske flagget her


Prosjektledermøte habilitering/rehabilitering

Tirsdag 6. februar var prosjektlederne innenfor habilitering/rehabilitering samlet på Fauske hotell for blant annet å jobbe med rapportering på innovasjons- og kompetanseprosjekter i kommunene, bruk av SAMPRO og videre jobbing med kompetansebehov. 

 

24. og 25. april arrangerer RKK Salten og Nordlandssykehuset Habiliteringsdagene med tema "Det gode liv" på Folkets hus i Bodø. Her blir det innlegg fra blant annet Karl-Elling Ellingsen, og temaene for dagene er kommunikasjon, språk (selvbestemmelse for ASK-brukere), emosjonsregulering, ernæring, multifunksjonshemmedes muigheter til kommunikasjon og selvbestemmelse og brukerstemmen. RKK Salten sender ut invitasjon og muligheter for påmelding i nærmeste framtid, med påmeldingsfrist 22. mars. 

 

De samme dagene arrangeres det også ledersamling for ledere og mellomledere i helse- og omsorgssektoren, med foreleser Nina Kramer Fromreide fra Nord Universitet. Tema for samlingen er endringsledelse, og det å stå i endrings- og omstillingsprosesser. Denne samlingen skal være på Fauske hotell, og blir ei veksling mellom forelesning og refleksjoner/workshop. Dette sendes det også ut invitasjon til. 

 


Nordlandskonferansen 2018

23. og 24. januar er RKK Salten tilstede på Nordlandskonferansen 2018, for å ta pulsen på Nordland og Nordlands-kommunene. 

 

Se gjerne lysbildefremvisning og filmer fra konferansen under teksten.

 

I løpet av to innholdsrike dager med "Fra tonn til kroner" som tema vil vi innhente kunnskap om verdiskaping, kompetanse/kunnskap og et møte med de gode eksemplene. 

 

Her er både Thorvald Stoltenberg, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, Erlend Bullvaag, Helse Nord, Innovasjon Norge, fylkesråd, Marco Elsafadi, Han Sylte, Nord universitet og ulike representanter for næring og industri i Nordland - for å nevne noen - med for å dele av sine erfaringer og perspektiver. 

 

På agendaen for disse dagene står blant annet Indeks Nordland, foring av villfisk, riktige opplevelser til riktige kunder, kompetanse for fremtiden, utdanning og næring, ulike løsninger for et skifte fra olje til grønn energi, og innlegg om relasjonenes kraft. Masse faglig påfyll, og vi får et enda bredere kunnskapsgrunnlag når vi drar hjem og samarbeider med våre kommuner. 

 

Noen av spørsmålene som belyses på konferansen er: 

- Hvordan kan Nordland bli bedre på å ta i bruk ressursene til økt verdiskaping og sysselsetting? 

- Hvordan kan vi bli bedre til å gripe muligheter når de oppstår? 

- Kan koblinger på tvers av tradisjonelle bransjer og næringer føre til nye muligheter?

 

Nordlandsartisten Ann-Iren Hansen må også trekkes fram, med sin nydelige musikk som start på konferansen. Det var en fin påminnelse om at vi mennesker også skal ha noe å leve for, ikke bare noe å leve av. Musikken til Ann-Iren kan du blant annet høre her.

 

Program for dagene finner du her

Indeks Nordland finner du her

               

     

Spektakulær lunsj i Bodø domkirke

Det ble en annerledes lunsjopplevelse på Nordlandskonferansen i år. Lunsjen ble nemlig servert i Bodø domkirke, til tonene fra Øystein Jægers orgelspill, slagverkensemble og damekor fra Bodø videregående skole. Det hele ble selvsagt avsluttet med Nordlands "nasjonalhymne" - Barndomsminne frå Nordland. 


SFO-nettverk og kreativ mandagsutfoldelse i Hauan

Mandag 22. januar er SFO-lederne samlet til nettverksmøte, og dagen har startet friskt med kreative prosjekter, slik at alle kan få litt tips og ideer til nye aktiviteter å bruke hos seg. 

 

Her deles både tips til gode bøker, leker som egner seg til både gymsal og utelek, håndverks- og bakeprosjekter som kan gjennomføres sammen med barna, og som er gjennomførbare i en hektisk hverdag. 

 

Resten av dagen skal brukes til å se på utkast for ordensreglement for SFO, og refleksjoner og drøftinger rundt psykososialt miljø og profesjonelt relasjonsarbeid. 

                                                      

Påmelding fagdag og workshop muntlig eksamen

Det er nå mulig å melde seg på fagdag og workshop i forhold til gjennomføring av lokalt gitt eksamen 2018. Påmelding her

Fagdagen er aktuell for eksamensansvarlig på alle skoler med ungdomstrinn, samt lærere og sensorer i eksamensfag, og det er viktig med deltakelse fra alle skoler for å sikre mest mulig lik avvikling av eksamen 2018. 


Teknisk sektor møttes på Ørnes

Til tross for uvær og store nedbørsmengder, møttes representanter fra kommunene til nettverksmøte for teknisk sektor på Ørnes tirsdag 9. januar. 

Arbeidet denne gangen gikk ut på å prioritere kompetansebehov, og se på hva det vil være konstruktivt å samarbeide om på tvers av kommunene - et utrolig spennende arbeid.

Teknisk sektor er utrolig mangfoldig, så det er umulig å skulle gape over alt på en gang. Derfor er prioriteringsarbeidet så viktig, og i første omgang er det blant annet saksbehandling og forvaltningsrett, ny personvernforordning (GDPR), samt noe faglig påfyll innenfor enkeltemner det jobbes med.

RKK Salten skal møte Fylkesmannen 31.1. og 1.2. for å få informasjon om oppdraget for i år innenfor de ulike sektorene, og får da gitt informasjon både fra og til nettverket. Denne bindeleddsfunksjonen mellom Fylkesmannen i Nordland og kommunene er en av våre roller. 

Neste møte er 24. april i Gildeskål. 


Stadige oppdateringer på kontoret

Vi på kontoret prøver å holde oss oppdaterte på både aktuell litteratur, Stortingsmeldinger, forskrifter, aktuelle nyheter og så videre, og det havner stadig vekk ting i postkassen som er av stor interesse! 

 

Det å være oppdaterte på det som rører seg innenfor de feltene vi jobber med er viktig for oss, sånn at vi kan videreformidle mest mulig informasjon som kan bidra til kompetanseutvikling innenfor kommunal sektor. 


Tilskuddsordninger fra Nordland Fylkeskommune

Her ligger en oversikt over tilskuddsordninger fra Nordland Fylkeskommune. Kanskje noe som kan være aktuelt for din kommune?

 

Her ligger det tilskuddsordninger som kan være aktuelle innenfor både infrastruktur, folkehelse, miljø, trafikksikkerhet, vilt/landbruk, stedsutvikling, innovasjon og næringstiltak, omstillingsmidler og mye annet! Det ligger også ved regelverk, veiledere og også en del eksempler på tiltak som har fått tilskudd tidligere - veldig n


Samarbeid om skoleutvikling i Salten

RKK Salten-kommunene samarbeider med Bodø kommune om skoleutvikling framover, og startet det nye året med planleggingsmøte. 

 

Det er mye som skal på plass når kommunene og skolene selv skal definere hvordan skoleutvikling skal foregår framover, når det nå endres fra nasjonale satsninger til at regionene skal samarbeide, lage planer og opplegg for dette. Et utrolig spennende og viktig arbeid! 

 

Skoleutvikling skal baseres på Stortingsmelding 21, som du kan lese i sin helhet her, og ei kort innleding kan du lese under: 

 

Tidlig innsats er avgjørende for å gi alle barn og unge en opplæring som ruster dem for fremtiden. Regjeringen foreslår derfor å gi kommunene en plikt til å tilby intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving eller regning på 1. – 4. trinn.   For at kvalitetsforskjeller mellom skoler og innad på skoler skal bli mindre, vil regjeringen definere tydelige krav og forventninger til lokale myndigheter. Regjeringen vil legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner skal få handlingsrom til å drive kvalitetsutvikling, slik at de kan finne løsninger som er tilpasset lokale behov. Lærere og skoleledere skal få gode muligheter til å bygge og videreutvikle profesjonelle fellesskap.

 

På møtet 3. januar uke informerte Nord universitet om det de kan bidra med i satsingen, og skoleeierne fikk reflektere sammen rundt ulike områder som det må tas stilling til. 

 

Samarbeidsforumet møtes neste gang 1. februar, før alle skoleeiere og skoleledere i Nordland skal være med på oppstartskonferanse 15. og 16. februar. 

          

Godt nyttår fra alle oss hos RKK Salten!

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn