Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Regionalt kontor for kompetanseutvikling

KVALITET I BARNEHAGE

Barnehagene er et svært viktig tilbud til barn og barnefamilier. Barnehagene representerer et spennende mangfold som bidrar til å ivareta både ønsker og behov fra barnefamiliene.

Det som er felles for alle barnehagene, stor eller liten, er at barnehageloven og «Rammeplan for barnehagen» legger retning og føringer for både innhold og kvalitet i det tilbud som barna får i den enkelte barnehage. Rammeplanen er tydelig når det gjelder barnehagens forpliktelser til et systematisk pedagogisk arbeid, og den nasjonale reviderte kompetansestrategien «Kompetanse for fremtidens barnehage» legger føringer for hvordan det skal jobbes med kompetanseutviklingstiltak som skal bidra til å realisere rammeplanens intensjon og krav. Et sentralt moment er samhandlingen mellom universitet/høgskoler og barnehagene som gjensidige partnere i et felles arbeid for å bidra til utvikling av kvalitet i sektoren.

I arbeidet med kompetanseutvikling i barnehagene vil det fortsatt være mulig å delta i nasjonale satsinger, men staten er tydelig i sine signaler om at dette nå i langt større grad skal skje gjennom en regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage. Det er i Nordland, som i de andre fylkene, etablert «Samarbeidsforum for kompetanseutvikling» som skal bidra til at det med utgangspunkt i analysert behov kan legges langsiktige planer og gjennomføres kompetansetiltak ute i regionene og den enkelte barnehage.  I dette samarbeidsforumet representerer RKK Salten kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

I Nordland skal vi bygge videre på en del av de tradisjoner, erfaringer og etablerte strukturer med å samarbeide innad i regioner for å heve kompetanse og kvalitet i barnehagene. I dette arbeidet er det flere aktører som har en sentral rolle. De regionale kompetansekontorene (RKK), utdanningsforbundet, fagforbundet, KS og PBL, er sammen med Nord universitet alle sentrale aktører i dette arbeidet. Sametinget vil også være en naturlig aktør for å gi innspill og uttalelser til kompetanseutviklingstiltak for barnehagene i Nordland 

Det er utarbeidet en strategisk plan som legger føringer som sikrer at de fire tematiske satsingsområdene i «Kompetanse for fremtidens barnehage» blir ivaretatt gjennom tiltakene ute i barnehagene. Planen skal også bidra til å avklare roller og ansvar til de ulike aktørene i dette viktige arbeidet.

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn