Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Regionalt kontor for kompetanseutvikling

Om RKK Salten kommunalt oppgavefellesskap

RKK Salten er forkortelse for Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten, og det fulle navnet er RKK Salten kommunalt oppgavefellesskap. Dette er et interkommunalt samarbeid regulert etter samarbeidsavtale, hjemlet etter kommunelovens §19.

RKK Salten eies av kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Kontaktinfo finner du her.  

Dette gjør vi - kort fortalt

I samarbeid med kommunene utføres kartlegging av kompetanse- og utviklingsbehov blant ansatte i alle kommunale sektorer. Det utarbeides og prioriteres kompetanse- og utviklingstiltak ut fra denne kartleggingen. RKK Saltens handlingsplan/årsplan viser årets hovedaktiviteter.  

RKK Saltens overordnede strategi - Kompetanseutvikling i kommunene mot 2022 finner du her.

Eksempel på aktiviteter/tiltak vi iverksetter

- Kurs og fagdager

- Fagnettverk

- Temamøter

- Fagkonferanser/dialogkonferanser

- Prosessarbeid

- Søknad og rapportering av kompetansemidler

Formål og ansvarsområde

RKK Salten skal:

-være pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse blant ansatte i deltakerkommunene. Dette gjøres gjennom å skape arenaer for opplæring og kunnskapsformidling på en mest mulig effektiv og kvalitetsmessig måte. Kompetanseutvikling skjer i samarbeid med kommunene og ut fra deres behov.

-bistå kommunene med implementering av relevante nasjonale satsninger, aktuelle utviklingsprosjekt og innovasjon. 

-samarbeide basert på likeverdighet mellom partene og være en støtte og supplement til kommunenes eget arbeid med kompetanseutvikling. 

-være et bindeledd mellom kommunene og relevante samarbeidspartnere.

RKK Saltens verdier

RKK Salten er en del av RKK Nordland

De regionale kompetansekontorene er et Nordlandsfenomen og det er i dag 7 regionale kontor i fylket. 

Lenker til de regionale kompetansekontorene i Nordland:

RKK Ofoten

RKK Lofoten

RKK Vesterålen og Lødingen

RKK Sør Helgeland

Studiesenter RKK Ytre Helgeland

Studiesenter RKK Vefsn

Styret ved RKK Salten

Styret er RKK Saltens øverste organ og består av representanter fra hver av de 7 eierkommunene, som velges av rådmennene for 2 år av gangen. Det er i tillegg to representanter fra fagforeningene. 

Medlemmer i styret finner du her.

Litt historikk

RKK kontorene ble etablert i 1987 etter initiativ fra Skoledirektøren i Nordland, Karl Jan Solstad. Hovedfokuset var den gang kompetansehevende tiltak i grunnskolene i Nordland. Etter hvert har kontorene  utvidet målgruppene og har nå et tverrfaglig fokus og  jobber med alle kommunale sektorer. 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn